Michał Dziekoński

Trener, konsultant i twórca marketingowych gier strategicznych. Prowadzi szkolenia z obszaru marketingu, analiz rynku i controllingu w oparciu o symulacje i metody „learning by doing”. Nadzoruje od strony merytorycznej licencjonowane programy the Chartered Institute of Marketing (CIM). Współautor książek „Wskaźniki marketingowe”, „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy” oraz szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach biznesowych.

Doświadczenie

Od wielu lat odpowiada za marketing strategiczny i międzynarodowy w jednej ze spółek Grupy Siemens. Absolwent MBA w WSB-Polish Open University i Oxford Brookes University, the Chartered Institute of Marketing London, ukończył też program Marketing Training w Siemens Westinghouse w Orlando. Zrealizował projekty szkoleniowe dla m.in Jeronimo Martins Dystrybucja, Coca-Cola, Unilever, PriceWaterhouseCoopers, Danone, Hewlett-Packard, Telekomunikacja Polska, Getin Bank, Santander Bank, ZF Polpharma, Merck, i innych.