Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w zarządzaniu działaniami marketingowymi i sprzedażowymi na rynku instytucjonalnym? Chcesz poznać potrzeby i potencjał nabywców na rynku B2B w Polsce? Zapraszamy na innowacyjny warsztat składający się z dwóch symulacyjnych gier strategicznych w zakresie zarządzania marketingiem i sprzedażą na rynku B2B.

Dzień 1

Symulacyjna gra strategiczna B2B MANAGEMENT

Uczestnicy wcielają się w rolę marketing i sales managerów B2B, rywalizując o jak najlepsze wykonanie rocznego planu sprzedaży. Symulacja przebiega w różnych fazach zarządzania komunikacją i sprzedażą – od rozpoznania potrzeb, poprzez organizację wizyt u klientów, opracowywanie ofert aż po zdobywanie zleceń i raportowanie wyników. Aktywna forma gry pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć specyfikę zarządzania komunikacją i sprzedażą na rynku B2B i ich powiązanie z innymi dziedzinami działań firmy. Na podsumowanie symulacji przedstawione zostaną najważniejsze wskaźniki oceniające efektywność działań na rynku B2B.

Gra rozwija kompetencje w zakresie:

 • efektywnego planowania wizyt u klientów i tras handlowych
 • opracowywania konkurencyjnych ofert
 • aktywnego zarządzania cenami na rynku B2B
 • tworzenia konkurencyjnej strategii i polityki handlowej
 • tworzenia działań promocyjnych na rynku B2B
 • efektywnego wydatkowania budżetu na działania sprzedażowe

Dzień 2

Symulacyjna gra strategiczna B2B MARKET

Symulacja dedykowana jest procesowi zarządzania produktami na rynku B2B. Uczestnicy wcielają się w rolę menedżerów, którzy adresują konkretne produkty i usługi do wybranych grup firm na rynku B2B. Gra przebiega w kilku etapach, powiązanych ściśle z fazami zarządzania produktami i usługami na rynku B2B. Zwycięży drużyna, która uzyska jak najlepszą relację między efektami działań marketingowych (sprzedażą i marżą), a nakładami marketingowymi (wydatkowanymi budżetami).

Gra rozwija kompetencje w zakresie:

 • dopasowywania ofert do różnych segmentów rynku B2B
 • efektywnego wydatkowania budżetu marketingowego
 • tworzenia konkurencyjnej strategii marketingowej na rynku B2B
 • budowania oferty marketing-mix w obszarze: produktu, ceny, dystrybucji i komunikacji na rynku business-to-business,
 • efektywnego wydatkowania budżetu na badania marketingowe w sektorze B2B

Symulacja dostarcza wiedzy na temat różnych strategii sukcesu na rynkach business-to-business w Polsce.

Michał Dziekoński

Trener, konsultant i twórca marketingowych gier strategicznych. Prowadzi szkolenia z obszaru marketingu, analiz rynku i controllingu w oparciu o symulacje i metody „learning by doing”. Nadzoruje od strony merytorycznej licencjonowane programy the Chartered Institute of Marketing (CIM). Współautor książek „Wskaźniki marketingowe”, „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy” oraz szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach biznesowych.

Doświadczenie

Przez wiele lat odpowiadał za marketing strategiczny i międzynarodowy w jednej ze spółek Grupy Siemens. Absolwent MBA w WSB-Polish Open University i Oxford Brookes University, the Chartered Institute of Marketing London, ukończył też program Marketing Training w Siemens Westinghouse w Orlando. Zrealizował projekty szkoleniowe dla m.in Jeronimo Martins Dystrybucja, Coca-Cola, Unilever, PriceWaterhouseCoopers, Danone, Hewlett-Packard, Telekomunikacja Polska, Getin Bank, Santander Bank, ZF Polpharma, Merck, i innych.