Mimo tego, że strategia jest jednym z najczęściej stosowanych pojęć biznesowych, wiele osób ma poczucie, że brakuje praktycznego przepisu na opracowanie dobrej strategii. Standardowe podejścia jak GSTIC lub APIC wydają się zbyt teoretyczne. Z drugiej strony wiele praktycznych strategii koncentruje się na aspektach finansowych lub procesowych ignorując lub traktując po macoszemu rynek.

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczny, czteroetapowy proces projektowania strategii rynkowej, której celem jest metodyczna realizacja założonych celów na danym rynku. Proces ten jest efektem prawie dwudziestu lat doświadczeń w planowaniu strategicznym, które zaowocowało stworzeniem kilkuset strategii. Na bazie zaprezentowanego schematu można opracować dowolną strategię rynkową.

1. Co to jest dobra strategia?

 • Dlaczego nie warto działać bez strategii?
 • Co jest a co nie jest częścią strategii?
 • Kluczowe pytania strategiczne, jakie musi sobie stawiać każda organizacja
 • Czteroetapowy proces tworzenia strategii

2. Strategiczna inwentaryzacja

 • Analiza rynku
 • Analiza zasobów
 • Analiza kompetencji
 • Analiza realizowanej strategii
 • Analiza posiadanych przewag rynkowych
 • Analiza modelu biznesowego

3. Namierzanie kluczowych okazji

 • Analiza trendów
 • Analiza benchmarkingowa
 • Analiza marek i rodzajów brandingu na rynku
 • Insight rynku
 • Insight konsumenta
 • Insight marek

4. Projektowanie przewagi konkurencyjnej

 • Wybór strategii i określenie jej horyzontu: strategia dnia dzisiejszego, strategia średnioterminowa i strategia długoterminowa
 • Marka jako przewaga strategiczna
 • Przewagi w modelu biznesowym
 • Przewagi w procesach wewnętrznych
 • Przewagi taktyczne / narzędziowe

5. Plan wdrożenia strategii

 • Systemy i procesy wdrożeniowe
 • Kaskadowanie strategii w organizacji
 • Pomiar rezultatów strategii
 • Mapa drogowa wdrożenia i monitoring realizacji strategii

Jacek Pogorzelski

Doktor nauk o zarządzaniu, doświadczony menedżer i konsultant. Doradca firm, ministerstw oraz samorządów. Był wykładowcą programu Warsaw Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Minnesoty. Prowadził również zajęcia z zakresu zarządzania marketingiem w ramach programu MBA The Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis. Od wielu lat prowadzi szkolenia w ramach certyfikowanych programów The Chartered Institute of Marketing w Londynie.

Doświadczenie

Wieloletni pracownik międzynarodowych korporacji z branży FMCG i farmaceutycznej odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem. Obecnie właściciel firmy Prime Code zajmującej się marketingiem XXI wieku. Oprócz zagadnień biznesowych zajmuje się rozwojem potencjału i skuteczności ludzi w efekcie zdobywania nowych doświadczeń. Jego zainteresowania obejmują neuronauki, antropologię kulturową, psychologię ewolucyjną, ekonomię behawioralną oraz podejścia wykraczające poza ostro wyznaczone granice nauk, które pozwalają lepiej rozumieć kontekst ludzkich wyborów i zachowań.

Autor książek Marka na cztery sposoby, Praktyczny marketing miast i regionów, Kod skuteczności, Mity marketingowe, (R)ewolucja marki, Pozycjonowanie produktu oraz wielu artykułów na temat pozycjonowania, strategii marek oraz innych zagadnień marketingu strategicznego. Współautor książki Wskaźniki marketingowe.

Szkolenie jest oparte o pracę sekwencyjną, której etapy odpowiadają etapom schematu opracowania strategii. Na każdym etapie są stosowane inne metody i narzędzia pracy. Uczestnicy ćwiczą każde narzędzie (lub wybrany ich zestaw), które wchodzą w skład danego etapu strategii. Praca może być oparta o jeden wybrany case study lub każdy etap, a nawet ćwiczenie mogą być poświęcone innemu przypadkowi.

W trakcie zajęć przewidziane są następujące metody pracy:

 • case study – analiza przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusja grupowa
 • ćwiczenia wspomagane kartami (kreatywności, innowacyjności, metody)