Benchmarking to innowacyjna adaptacja stosowanych już rozwiązań w różnych dziedzinach biznesu połączona z procesem uczenia się od najlepszych. Metody benchmarkingowe, to metody porównawcze, pozwalające na analizy cross-branżowe, wewnątrz-branżowe, a także wewnątrz-firmowe. To aktywna obserwacja i analiza rynku pozwalająca wyciągać wnioski z osiągnięć najlepszych i znaleźć innowacyjne rozwiązania dla własnego biznesu.

Benchmarking z sukcesem stosuje się w pracy nad pozycjonowaniem, ewaluacją i sprzedażą produktów, usprawnianiem procesów organizacji oraz opracowaniem działań zwiększających rentowność firmy.

1. Benchmarking jako ulubiona metoda nowoczesnego zarządzania strategicznego

 • Rola pracy strategicznej w nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej
 • Obserwacja rynku – kumulowanie informacji i wnioskowanie
 • Benchmark jako jednostka benchmarkingu

2. Istota i ewolucja benchmarkingu

 • Rodzaj benchmarkingu a cel analizy
 • Poszukiwanie rozwiązań cross-branżowych – istota i logika porównań
 • Success stories prekursorów benchmarkingu

3. Benchmarking w uniwersum najpopularniejszych analiz strategicznych

 • TQM
 • Analizy porównawcze
 • Reengineering
 • Analizy konkurencji

4. Benchmarking – podejście procesowe

 • Identyfikacja luk i potrzeb
 • Punkt wyjścia i cele analizy
 • Przygotowanie analizy
 • Faza porównawcza
 • Implementacja benchmarkingu
 • Faza kontrolingu i korekt

5. Dane do analiz benchmarkingowych

 • Wewnątrzfirmowe i zewnętrzne
 • Metody pozyskiwania danych

6. Weryfikacja zebranych danych i ich interpretacja

 • Metody analiz i sporządzania zestawień
 • Wnioskowanie i opracowanie wytycznych do działania

7. Bechmarking jako inspiracja do działania

 • Sporządzanie planów działań na podstawie wyników analizy benchmarkingowej
 • Dystrybucja informacji
 • Implementacja zaleceń opracowanych na podstawie projektu benchmarkingowego
 • Podstawy skuteczności benchmarkingu
 • Wszechstronność metody
 • Przyszłość już dziś w zasięgu ręki

8. Wszechstronne wykorzystanie metody benchmarkingu

 • Do optymalizacji procesów w firmie
 • Do pracy nad produktem
 • Do pozycjonowania produktu/ firmy
 • Do indywidualizacji przekazu reklamowego
 • Do dedytkowania produktu/przekazu odpowiednim grupom docelowym

9. Jak osiągnąć sukces dzięki benchmarkingowi?

 • Wykorzystanie benchmarkingu jako instrumentu managmentu na wielu płaszczyznach funkcjonowania firmy
 • Wkomponowanie benchmarkingu w daily business
 • Strategiczne podejście do pracy przy wykorzystaniu benchmarkingu
 • Rola konsekwencji w procesie benchmarkingu
 • Rola akceptacji i nastawienia do zmian
 • Fascynacja metodą a praktyka

10. Pułapki i problemy w stosowaniu benchmarkingu

 • Deficytowe grono fachowców
 • Dostępność do informacji o konkurencji a wywiad gospodarczy
 • Konieczność wygospodarowania budżetu
 • Czas na analizę i pracę strategiczną
 • Głębokość analizy

11. Korzyści ze stosowania benchmarkingu

 • Dla firmy
 • Dla managementu
 • Dla pracowników
 • Dla klientów

Dorota Diensberg

Trener, doradca strategiczny, interim manager i coach o ugruntowanym doświadczeniu w międzynarodowym środowisku. Z pasją pracuje w służbie marce, jej strategii, wizualizacji i sprzedaży. Prowadzi szkolenia praktyczne, generujące narzędzia o dużej przydatności i skuteczności w daily business. Jako doradca i coach ma dar wydobywania z ludzi i marek tego co najlepsze i profilowania predyspozycji w professional top levelskills. Realizuje efektywne coachingi działów marketingu i sprzedaży ukierunkowane na współpracę i optymalizację zysków.

Doświadczenie

Odpowiadała za pracę zespołów kreatywno-produkcyjnych w agencji Publicis we Frankfurcie, kierowała działami reklamy i marketingu w firmach Walther Meble i Bury GmbH.

Pracowała dla marek: Nestle (Czekolady), Luminarc, Baileys, Whisky Single Malts, Smirnoff, Kuemmerling, Malibu, Mederano, Lee, Nike, Deutsche Telekom, Naviflash, Vabbi FO, itd.

 • wykład interaktywny z prezentacją multimedialną
 • case studies
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • success stories
 • clustrowanie
 • ćwiczenia twórcze
 • indywidualne wskazówki trenera