FreshMail.pl

Product Management

Product Management


2 650,00  + VAT


Product Management jest dziedziną łączącą elementy sztuki i rzemiosła. Ważna jest nie tylko znajomość technik zarządzania produktem, ale i umiejętność przełożenia cech produktu na korzyści dla klientów.

Pragniesz rozwinąć swoje umiejętności analityczne, organizacyjne i interpersonalne w zakresie zarządzania produktem? Chcesz poznać potrzeby i potencjał polskich konsumentów? Zapraszamy na innowacyjny warsztat składający się z trzech symulacyjnych gier strategicznych w zakresie product management.


Aktualnie niedostępne


Motto:

„Firmom myślącym o tym, co mogą ludziom dawać, wiedzie się lepiej niż tym, które myślą o tym co mogą od nich wziąć”

– Jay Conrad Levinson

Grupa docelowa:

 • Product managerowie
 • Menedżerowie marketingu
 • Specjaliści ds. sprzedaży i marketingu współpracujący z product managerami
 • Specjaliści odpowiedzialni za komunikację marketingową produktów
 • Specjaliści zajmujący się analizami rynku i badaniami marketingowymi
 • Dyrektorzy marketingu zarządzający portfelem produktów
 • Controlerzy marketingowi monitorujący zarządzanie produktem
 • Pracownicy innych działów pragnących poznać tajniki zarządzania produktem

 

Cel szkolenia:

 • aktywne poznanie poszczególnych faz wprowadzania nowego produktu na rynek
 • rozwój umiejętności w zakresie dysponowania budżetem na rozwój produktu
 • zdobycie kompetencji w zakresie efektywnego pozycjonowania produktu
 • przybliżenie instrumentów zarządzania produktem i czynników wpływających na budowanie przewagi konkurencyjnej
 • poznanie różnych segmentów polskich konsumentów
 • wykształcenie umiejętności dopasowania produktu do potrzeb klientów
 • poznanie zależności między zarządzaniem produktem, nakładami na jego rozwój
 • a komunikacją marketingową, działaniami logistycznymi i zarządzaniem finansami

 

Metody prowadzenia zajęć:

 • symulacyjna gra strategiczna Product Life Cycle
 • symulacyjna gra strategiczna Product Management
 • praktyczne narzędzia w Excelu do wykorzystania w codziennej pracy
 • prezentacje ilustrujące wyniki gier
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe

Program

Dzień 1

1. Nowe trendy w zarządzania produktami na rynku

 • nowa segmentacja klientów i konsekwencje dla zarządzania produktami
 • nowe źródła informacji klientów o ofercie rynkowej
 • nowy model zarządzania produktami na rynku
 • zarządzanie produktem 2.0 – wyzwania stojące przed product managerami

2. Symulacyjna gra strategiczna PRODUCT LIFE CYCLE

Uczestnicy wcielają się w rolę product managerów w wirtualnych firmach, rywalizując w perspektywie trzyletniej o uzyskanie jak największej wartości rynkowej produktu. Symulacja przebiega w różnych fazach zarządzania produktem – od wprowadzenia na rynek do fazy dojrzałości. Aktywna forma gry pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć specyfikę zarządzania produktami i ich powiązanie z innymi dziedzinami działań firmy. Na podsumowanie symulacji przedstawione zostaną najważniejsze wskaźniki marketingowe stosowane w zarządzaniu produktami.

Dzień 2

1. Narzędzia zarządzania produktami w praktyce – na podstawie wyników symulacji Product Life Cycle

 • wskaźniki zarządzania produktami na rynku
 • metody zarządzania w różnych fazach cyklu życia produktu
 • optymalizacja portfela produktowego
 • pozycjonowanie rynkowe produktów w praktyce

2. Symulacyjna gra strategiczna PRODUCT MANAGEMENT

Symulacja dedykowana jest procesowi wprowadzania nowego produktu na rynek. Uczestnicy wcielają się w rolę product managerów, project managerów i research managerów, którzy decydują o wyborze trzech produktów do kilku segmentów rynku polskich konsumentów. Gra przebiega w czterech etapach, powiązanych ściśle z fazami wprowadzania nowego produktu na rynek – od koncepcji produktu i pozycjonowania, poprzez politykę asortymentową i cenową, planowanie kanałów dystrybucji i komunikacji, aż po prognozowanie sprzedaży. Zwycięży drużyna, która uzyska jak najlepszą relację między efektami działań marketingowych (sprzedażą i marżą), a nakładami marketingowymi (wydatkowanymi budżetami).

Symulację zakończy podsumowanie, obejmujące śledzenie na dynamicznym modelu czynników sukcesu wprowadzania nowych produktów na rynek.

Trener

Michał Dziekoński

Trener, konsultant i twórca marketingowych gier strategicznych. Prowadzi szkolenia z obszaru marketingu, analiz rynku i controllingu w oparciu o symulacje i metody „learning by doing”. Nadzoruje od strony merytorycznej licencjonowane programy the Chartered Institute of Marketing (CIM). Współautor książek „Wskaźniki marketingowe”, „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy” oraz szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach biznesowych.

Doświadczenie

Przez wiele lat odpowiadał za marketing strategiczny i międzynarodowy w jednej ze spółek Grupy Siemens. Absolwent MBA w WSB-Polish Open University i Oxford Brookes University, the Chartered Institute of Marketing London, ukończył też program Marketing Training w Siemens Westinghouse w Orlando. Zrealizował projekty szkoleniowe dla m.in Jeronimo Martins Dystrybucja, Coca-Cola, Unilever, PriceWaterhouseCoopers, Danone, Hewlett-Packard, Telekomunikacja Polska, Getin Bank, Santander Bank, ZF Polpharma, Merck, i innych.


RELATED PRODUCTS

Zapisz się na nasz newsletter

Pierwszy dowiedz się o nowościach szkoleniowych i rabatach.

FreshMail.pl