Warunki płatności

Termin szkolenia otwartego potwierdzamy po zakończeniu rekrutacji i zebraniu wymaganej liczby uczestników na 10 dni przed planowaną datą szkolenia. Płatność za szkolenie jest regulowana na podstawie faktury VAT wystawionej do 7 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Wersja elektroniczna faktury zostanie wysłana na adres e-mail osoby zamawiającej. Oryginał faktury zostanie wysłany pocztą na adres wskazany do korespondencji. Uprzejmie prosimy o terminowe dokonanie opłaty za szkolenie.

Rezygnacja

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres szkolenia@conceptlabs.pl najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem wiąże się z poniesieniem 100 % kosztów uczestnictwa. W przypadku braku rezygnacji ze szkolenia i niezgłoszenia się na nie w wyznaczonym terminie, osoba/firma zostanie obciążona pełnymi kosztami udziału. W szkoleniu może wziąć udział w zastępstwie inna osoba z firmy, po poinformowaniu o tym Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany terminu szkolenia.


Informacje o realizacji zamówienia i ofercie CLs

pod nr tel.: 22 428 51 07 lub e-mail: szkolenia@conceptlabs.pl