Gdzie odbywają się szkolenia otwarte?

Szkolenia otwarte organizujemy w Warszawie w komfortowych salach w Centrum Konferencyjnym Atrium w budynku Atrium Tower, przy Al. Jana Pawła II 25 w Warszawie.
Centrum Konferencyjne Atrium znajduje się w doskonałej lokalizacji w samym Centrum Warszawy, w pobliżu stacji Metro Rondo ONZ oraz Dworca Centralnego.

Kiedy najpóźniej mogę zgłosić się na szkolenie otwarte?

Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca i skorzystania z oferty First Minute (rabat 15%). Zgłoszenia na szkolenia otwarte przyjmujemy najpóźniej do 14 dni przed planowaną datą szkolenia. Po tym terminie również istnieje możliwość zgłoszenia pod warunkiem, iż została utworzona grupa szkoleniowa na dany termin i są jeszcze wolne miejsca. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr 606 94 75 00.

Ile osób bierze udział w szkoleniu otwartym?

Grupy szkoleniowe liczą od 4 do 20 osób.

Kiedy i w jaki sposób należy dokonać płatności za szkolenie otwarte?

Faktury VAT wystawiamy na ok. 10-14 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu realizacji szkolenia w planowanym terminie. Stawka VAT wynosi  23%. Faktury wysyłamy elektronicznie na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Na życzenie faktury wysyłamy również pocztą. Płatności należy dokonać najpóźniej dzień przed szkoleniem.

Czy jest możliwość otrzymania faktury zwolnionej z VAT za udział w szkoleniu otwartym?

Tak. Wystawiamy faktury zw. z VAT w przypadku finansowania udziału w szkoleniu ze środków publicznych.

Przed wystawieniem faktury należy dostarczyć oświadczenie, iż zakup szkolenia jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z treścią § 3. 1. pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Wzór oświadczenia do wypełnienia wysyłamy e-mailem.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr 606 94 75 00.

W jaki sposób mogę złożyć zamówienie?

Zamówienia można składać za pomocą formularza online.

Na życzenie możemy również przesłać formularz w wersji .doc, który należy wypełnić, podpisać i odesłać do nas zeskanowany dokument.

Czy szkolenie może zostać odwołane?

Szkolenie może zostać odwołane jeżeli do 14 dni przed planowanym terminem szkolenia nie zbierze się minimalna liczba uczestników niezbędna do utworzenia grupy szkoleniowej. W takim przypadku wyznaczamy kolejny termin, dogodny dla osób, które złożyły już zamówienie.

Czy mogę zrezygnować z udziału w szkoleniu otwartym?

Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym zgłoszona najpóźniej do 14 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia szkolenia nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów. Informację o rezygnacji należy wysłać na adres: szkolenia@conceptlabs.pl  Zamówienie na szkolenie zostanie wówczas anulowane.

Rezygnacja w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem wiąże się z poniesieniem 100 % kosztów uczestnictwa. W przypadku braku rezygnacji ze szkolenia i niezgłoszenia się na nie w wyznaczonym terminie, osoba/firma zostanie obciążona pełnymi kosztami udziału. W szkoleniu może wziąć udział w zastępstwie inna osoba z firmy, po poinformowaniu o tym Organizatora.